سفارش قطعات فایبرگلاس

26012010495 bob 15 copyimg 0066 copyringre 15img 10 copy
Fiberglass; this is a blessing of the modern world. Has come to work things better With the help of its amazing properties, it is possible to mold and produce various types of fiberglass components.
Our methodology will be that at the beginning of the plan, a photo or a picture, a sample of fiber or other material or workmanship will be provided to the company's experts. Then they will be able to estimate the cost of molding, modeling and production of the prototype in the shortest possible time. After ensuring the customer's needs and confirming the sample, they will manufacture and produce as many customers as required.
The main factors in estimating the price of a piece of a piece, the degree of polishedness of the customer's desired level of work, and the strength and weather conditions that the fiberglass product will be.
Before starting our work, our experts will put you in the process of production and production cycle.
فايبرگلاس؛ اين موهبت دنياي مدرن. امده است تا كارها را اسان و بهتر كند.
مي توان با بهره گيري از خواص شگفت انگيز ان اقدام به قالب گيري و توليد انواع قطعات از جنس فايبرگلاس نمود.
روش كار ما به اين نحو خواهد بود كه در اغاز پلن، عكس يا تصوير، نمونه كار از جنس فايبر يا از جنس ديگر و يا ماكت كار در اختيار كارشناسان شركت قرار مي گيرد. سپس ايشان در كوتاه ترين زمان ممكن براوردي از هزينه قالبگيري و مدل سازي و توليد نمونه نخست مي نمايند و پس از اطمينان از تامين نياز مشتري و تاييد نمونه توليدي اقدام به ساخت و توليد به تعداد مورد نياز مشتري مي نمايند.
فاكتور هاي اصلي در براورد قيمت وزن قطعه، ميزان صيقل بودن مورد نظر مشتري از سطح كار و مقاومت و شرايط جوي كه محصول فايبرگلاس در ان واقع خواهد شد، مي باشند.
پيش از اغاز كار كارشناسان ما شما را در جريان فرايند و سيكل قالبگيري و توليد قرار خواهند داد.