تانکر و مخزن آب اطفا حریق ساختمانی

جهت پمپاژ آب در لوله کشی و هدایت آن به سمت پارکینگ ها و طبقات و اسپریکلر نیاز به مخازن و تاتکر آب می باشد. شرکت باب با تولید مخازن فایبرگلاس در محل و به نسبت فضای پروژه و نیازمندی های ساختمان توانسته است شرایط مناسب و ایدآلی برای پیمانکاران و مهندسین ساختمان هایی که به دلیل کم عرض بودن راه پله و یا محدودیت فضای موتورخانه یا زیر زمین، امکان تهیه و انتقال تانکر یا مخزن آب اطفا حریق به صورت پیش ساخته را ندارند، ایجاد نماید. جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

motor khane