کانکس آلومینیوم کامپوزیت:


مقاومت محیطی بسیار بالا، نمای زیبا و شفاف، مدرن و به روز. اینها خلاصه ای از ویژه گی های نمای آلومینیوم کامپوزیت در سازه های پیش ساخته می باشد. خریداران این تیپ کیوسک، خواهان سازه ای می باشند که در عین اینکه زیبا و شیک باشد، دارای مقاومت و پایداری محیطی خوبی هم در شرایط جوی خاص باشد. از دیگر ویژه گی های ورق آلومینیوم کامپوزیت می توان ایزوله بودن آن در برابر صوت و حرارت، امکان اجرای سریع و آسان و مقاومت و ضد سرقت بودن آن می باشد. در زیر نمونه هایی از چند طراحی این سازه و نما که به سفارش مشتریان انجام پذیرفته، تقدیم می گردد:

2X2
2X2
جزییات دانلود
2/5X2/5
2/5X2/5
جزییات دانلود
2/5X2/5
2/5X2/5
جزییات دانلود
2/5X5
2/5X5
جزییات دانلود
2/5X4
2/5X4
جزییات دانلود
2/5X5
2/5X5
جزییات دانلود
2/5X5
2/5X5
جزییات دانلود
2X2
2X2
جزییات دانلود