کانکس فلزی:
کانکس فلزی عموما با عرض 2.40 متر و در طول های 4 متر تا 12 متر با ورق های 25، 30،40، 50، 60 و 70 در بازار موجود است. این کیوسک مناسب برای استفاده در پروژ های موقت که کارفرما نیازی به داشتن سازه ای با عمر بلند مدت و ماندگار ندارد می باشد. در این انتخاب قیمت پایین، سرعت کار و نمای ساده از ویژه گی های آن می باشد. کانکس های فلزی در دو گروه ورق گالوانیزه و ساندویچ پانل در بازار عرضه می گردند. کانکس های با بدنه ساندویچ پنل ئارای کیفیت بالاتر و ارزش بیشتری می باشند.

ساندویچ پنل
ساندویچ پنل
جزییات دانلود
سرویس گالوانیزه
سرویس گالوانیزه
جزییات دانلود
ساندویچ پنل
ساندویچ پنل
جزییات دانلود
ساندویچ پنل
ساندویچ پنل
جزییات دانلود
ساندویچ پنل
ساندویچ پنل
جزییات دانلود
ساندویچ پنل
ساندویچ پنل
جزییات دانلود
فلزی اداری
فلزی اداری
جزییات دانلود
نمای داخل
نمای داخل
جزییات دانلود
نمای داخل
نمای داخل
جزییات دانلود
نمای داخل
نمای داخل
جزییات دانلود
نمای داخل
نمای داخل
جزییات دانلود
نمای داخل
نمای داخل
جزییات دانلود
حفاظ پنجره
حفاظ پنجره
جزییات دانلود
حفاظ درب
حفاظ درب
جزییات دانلود
فلزی اداری
فلزی اداری
جزییات دانلود
فلزی اداری
فلزی اداری
جزییات دانلود