قیمت فایبرگلاس کیوسک سرویس بهداشتی

گرچه نمی توان قیمت دقیقی برای کلیه محصولات فایبرگلاس تولیدی شرکت عنوان نمود، لیکن برای یک سفارش معمول که در پیش فاکتور و یا فاکتور و قرارداد به صورت مشروح عنوان می گردد، به صورت اجمالی و با توجه به نوسانات ارزی قیمت به صورت ذیل پیشنهاد می گردد:

قیمت کیوسک فایبرگلاس  ساده چهار گوش (مربع یا مستطیل) با امکانات استاندارد تا 10 متر مربع هر مترمربع 500 هزار تومان

قیمت کیوسک فایبرگلاس ساده چهارگوش (مریع یا مستطیل) با امکانات استاندارد بالای 10 مترمربع هر متر مربع 400 هزار تومان

قیمت کیوسک فایبر گلاس طرح ویژه با امکانات استاندارد هر متر مربع 350 هزار تومان

فیمت کیوسک مطبوعاتی با یک کرکره  با امکانات استاندارد هر متر مربع یک میلیون و پانصد هزار تومان( امکان اجرا با کرکره بیشتر نیز می باشد)

قیمت کیوسک آلومینیوم کامپوزیت با امکانات استاندارد هر متر مربع یک میلیون و ششصد هزار تومان

قیمت کیوسک آلمینیوم کامپوزیت شاینینگ با امکانات استاندارد هر متر مربع یک میلیون و ششصد و پنجاه هزار تومان

قیمت سرویس بهداشتی توالت خطی بدون راهرو پیش ساخته فایبرگلاس با امکانات استاندارد هر کابین 6 میلیون تومان

قیمت سرویس بهداشتی توالت راهرودار پیش ساخته فایبرگلاس با امکانات استاندارد هر کابین هفت میلیون و پانصد هزار تومان

فیمت سرویس بهداشتی حمام پیش ساخته فایبرگلاس با امکانات استاندارد هر کابین هفت میلیون و یکصد هزار تومان